Informatie over Rotary Antwerpen-Mortsel

Rotary Club Antwerpen-Morstel is onderdeel van de grootste service-organisatie ter wereld, bestaat ruim 42 jaar en telt 29 leden. Rotary werd opgericht in Chicago door Paul Harris op 23 februari 1905 en telt wereldwijd ongeveer 1,2 miljoen leden, verdeeld over 34.300 clubs.

Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld en vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld.

De voornaamste doelstellingen van een Rotaryclub zijn onderlinge vriendschap en dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Rotariërs werken projecten uit in verband met de dienst aan de gemeenschap, die zich richten op de meest kritieke problemen van dit moment, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld. Zij steunen ook programma’s ten behoeve van de jeugd, educatieve mogelijkheden en internationale uitwisselingen voor studenten, leraren en andere professionals en promoten beroeps- en carrièremogelijkheden. 

Rotary is een plaats waar professionals met uiteenlopende achtergronden ideeën uitwisselen en levenslange vriendschappen smeden, waar de leden dienstbaarheid kiezen boven eigen belang, waar de mensen gehecht zijn aan persoonlijke en professionele integriteit, want bij alles wat ze “denken, zeggen en doen” stellen ze de volgende vragen: Is het WAAR? Is het BILLIJK voor alle betrokkenen? Bevordert het het ONDERLINGE VERTROUWEN? Komt het ALLE BETROKKENEN ten goede?

Met het jaarthema “Rotary Serving Humanity” willen we dit jaar met onze club meer en implicieter naar buiten komen, nieuwe leden werven en blijven bouwen aan plezier en de onderlinge vriendschap.